Referat fra krisemøde d. 19.2019
Dato: 23-02-2019 11:07
Publiceret af : Torben Henningsen

Referat fra krisemøde d. 19.2.2019.


Ca. 50 medlemmer var mødt op til krisemøde d. 19.2.2019. Alle afdelinger var repræsenteret. Herudover var idrætskonsulent Mathias Teglbjærg fra DGI mødt op til mødet.

Peter Jørgensen blev valgt til ordstyrer.

1. Indledning. Peter Jørgensen orienterede kort om hvorfor bestyrelse havde valgt at indkalde til krisemøde.
Bestyrelse havde indset at den ikke får løst sine opgaver tilstrækkeligt. Der mangler arbejdskraft, entydig vej og setup for HBK. 
Angående situationen Badmintonhal - Holbæk Sportsby er overgangen endnu ikke helt på plads. HBK prøver fortsat at få en økonomisk kompensation ved skiftet. Der bliver taget stilling til dette på kommunalbestyrelsesmødet d. 13.3.2019.

2. Herefter blev spørgsmålet "Hvad er HBK" lagt ud til fælles debat for alle fremmødte. Emnet blev drøftet i 2 timer. 
Det kunne konstateres at der er uenighed om ovenstående. Dette havde vi osse forventet....derfor mødet. Vores indtryk af debatten var heldigvis osse at der synes at være en vej. Der er ingen uløselige konflikter.

3. Afrunding. Konklusion på mødet blev at der indkaldes til ekstraordinært generalforsamling ultimo marts. Formålet med denne vil blive ændring af §1 og 5. Klubbens adresse og bestyrelsens sammensætning. (nye eller gamle model).

Tak for det store fremmøde, hvilket grundlæggende bekræftede os i at folk gerne vil HBK. Vi vælger at se mødets udfald se som et positivt signal. Et signal som vi skal formå at udnytte.

Bestyrelsen 
Holbæk Badminton Klub | Sports Allé 1 | 4300 Holbæk | post@hbk.dk | CVR: 11061648 | Tlf: 59 43 13 55

Holbæk Badminton Klub er lavet med BadmintonPeople's CMS
Cookies