Privatlivspolitik for idrætsforeninger

(senest opdateret 5.8.2018)

 

Holbæk Badminton Klubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denneprivatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysningertil sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kunbehandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede(legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante ognødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger,når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Holbæk Badminton Klub er dataansvarlig, og vi sikre, at dinepersonoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.Kontaktopysninger:

 

                             Kontaktperson:                             Torben Henningsen

                                                                                       PederBillesvej 42, 4300 Holbæk

                                                                                       CVR

                                                                                       Telefonnummer:59431355

                                                                                       Mail: kommunikation@hbk.dk

                                                                                       Hjemmeside:www.HBK.dk

Behandling af personoplysning

Vi behandler følgende personoplysning:

  1. Medlemsoplysninger.

 


Holbæk Badminton Klub | Peder Billesvej 42 | 4300 Holbæk | post@hbk.dk | CVR: 11061648 | Tlf: 59 43 13 55

Holbæk Badminton Klub er lavet med BadmintonPeople's CMS
Cookies