Privatlivspolitik for idrætsforeninger

(senest opdateret 5.8.2018)

 

Holbæk Badminton Klubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denneprivatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysningertil sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede(legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Holbæk Badminton Klub er dataansvarlig, og vi sikre, at dinepersonoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.  

Hjemmeside:www.HBK.dk

Behandling af personoplysning

Vi behandler følgende personoplysning:

  1. Medlemsoplysninger.

 


Holbæk Badminton Klub | Sports Allé 1 | 4300 Holbæk | post@hbk.dk | CVR: 11061648

Holbæk Badminton Klub er lavet med BadmintonPeople's CMS
Cookies